Galeri

Zyra Përmbarimore Kurmaku:  Shpallje për shitje në ankand, Pasuria e emërtuar  “Mencë e N.P.Drurit”

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:

Pasurinë e emërtuar  “Mencë e N.P.Drurit” me nr. pasurie 5/69,vol 28, faqe 66, zk 8564, me sip trualli 400 m2, nga kjo sip ndertimi 260 m2, pasuri e ndodhur në lagjen Nr. 1, Korçë.Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Korçë, në pronësi të shtetasit Ilir Marku.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej  10,079,500  (dhjetëmilion e shtatëdhjetëenëntëmijë  e pesëqind)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 28.09.2018, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, ndërtesa 39, hyrja 13, 3001 Elbasan.

Të interesuarit të kontaktojnë në:

E-mail: [email protected] . Cel: 0673115333

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas