Galeri

Zyra Përmbarimore Kurmaku:  Shpallje për shitje në ankand, Pasuria e emërtuar “Apartament”

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:


Pasurinë e emërtuar  “Apartament”, me nr. pasurie 15/22+1-39,vol 12-85,  zk 8551, me sip 54.4 m2, pasuri e ndodhur në lagjen Nr. 2, Kavajë.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Kavajë, në pronësi të shtetasit Lirim Bajaziti.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej  2,176,500 (dymilion e njëqindeshtatëdhjetëegjashtëmijë  e pesëqind)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 28.09.2018, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, ndërtesa 39, hyrja 13, 3001 Elbasan.

Të interesuarit të kontaktojnë në:

E-mail: [email protected] . Cel: 0673115333

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Pas