Galeri

Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:

Pasurinë e llojit  “Shtëpi banimi” me nr. pasurie 14/120, zk 8552, me sipërfaqe trualli 560 m2, nga kjo sipërfaqe ndërtimi 140 m2, pasuri e ndodhur në lagjen Nr. 5 Kavajë.Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Kavajë, në pronësi të shtetasve Durim Myslim Cerloi etj.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej  3,628,000  (tre milion e gjashtëqind e njëzet e tetë mijë)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e enjte më dt. 05.04.2018, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, ndërtesa 39, hyrja 13, 3001 Elbasan.

Të interesuarit të kontaktojnë në:

E-mail: [email protected] . Cel. 067 31 15 333

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas