Galeri

Studio Ligjore Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani: Njoftim për shitje me ankand të dyrë

SHPALLJE   –  ANKANDI

Studio Ligjore  Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamanime seli: Lagja Nr.2, pranë Gjykatës  Durrës

Në ekzekutim të Urdhër Ekzekutimit Nr.10-2017-2323(901) datë 04/10/2017 të Gjykatës Apelit  Durrës, është në shitje me ankand të dytë, sendit paluajtshëm në pronësi të palës  debitore Shoq; 2AF Company sh.p.k.,  sekuestruar për detyrimin ndaj krediorit, konkretisht  sendi paluajtshëm:

njësi me sipërfaqe 78 m2, rregjistruar me Nr.2/1093-N3, vol70,faqe 44,zk.8513, Durrës,me vlerë fillestare 5,542,556 lekë.

Personat e interesuar për  të  blerë këtë  pasuri  duhet të depozitojnë si garanci 10% të vlerës sendit ankand:

Ankandi  do të organizohet data 22/06/2018 deri me datë 23/07/2018.

Kontakt: tel:0522248666, E-mail: [email protected]

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas