Galeri

Studio Ligjore  Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani: Njoftim për shitje me ankand


               Publikuar në : 11:24 - 31/05/18 |
mapo.al

SHPALLJE   –  ANKANDI


Studio Ligjore  Përmbarim Gjyqësor Eduard Allamani

me seli: Lagja Nr.2, pranë Gjykatës  Durrës

Në ekzekutim të Urdhër Ekzekutimit Nr.10-2017-2323 (901) datë 04/10/2017 të Gjykatës Apelit  Durrës, është në shitje me ankand të sendit paluajtshëm në pronësi të palës  debitore Shoq: 2AF Company sh.p.k., sekuestruar për detyrimin ndaj krediorit, konkretisht  sendi paluajtshëm:

njësi me sipërfaqe 78 m2, rregjistruar me Nr.2/1093-N3, vol70,faqe 44,zk.8513, Durrës,me vlerë fillestare 7.917,936 lekë. 

Personat e interesuar për  të  blerë këtë  pasuri  duhet të depozitojnë si garanci 10% të vlerës sendit ankand.

Ankandi  do të organizohet datë 30/05/2018 deri më datë 14/06/2018.

Kontakt: tel:0522248666, E-mail: [email protected]CLOSE
CLOSE
Pas