Kryesore, Mapo Format

Sot në suplementin MAPO UNIVERSITET: Përse kërkohet kaq shumë Informatika Ekonomike në UET

Në suplementin e të hënës, MAPO UNIVERSITET, në gazetën Mapo vjen këtë herë një speciale për degën e Informatikës Ekonomike, një nga më të kërkuarat në Universitetin Europian të Tiranës.


Kjo speciale ka tërhequr vëmendje online, kjo edhe për shkak se kjo degë është e tashmja dhe e ardhmja.

tudentët e Universitetit Europian të Tiranës na tregojnë pse kanë bërë një zgjedhje të zgjuar që i përgjigjet kohës ku ata jetojnë.

Fuqia punëtore është vazhdimisht në lëvizje. Ajo ndryshon pasi teknologjia dhe aftësitë e nevojshme për të patur sukses në botën e biznesit zhvillohen me shpejtësi.

Por çfarë është Informatika Ekonomike?!

Në botën e biznesit sot ka shumë pak procese apo detyra operacionale, që nuk janë të mbështetura nga teknologjia kompjuterike. Nisur nga ky fakt është e pritshme që rëndësia e teknologjisë të vazhdojë të rritet edhe më tepër në të ardhmen. Ky zhvillim do të rezultojë në një ekonomi globale digjitale, në të cilën kompanitë e ndërlidhura me njëra-tjetrën iniciojnë, rregullojnë dhe shkëpusin shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve duke përdorur sistemet e informacionit. Studentët e Informatikës Ekonomike, luajnë një rol jetësor në këtë evolucion shoqëror.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë:

Informatika Ekonomike në UET, dega që po kërkohet gjithnjë e më tepër

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Pas