Galeri

Shërbimi  Përmbarimor “ASTREA”: Njoftim për shitje me ankand të dytë

SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 2 PËR:

– APARTAMENT 255 m², Zona Kadastrale: 8380, Numri i Pasurisë: 1/646+1-7, Vol. 32, Faqe 98, me Vendodhje Rruga “Mihal Duri”, Tiranë (kati 7 pa ashensor).

Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 162,736 (njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë)  Euro. 

Ankandi do të zhvillohet më datë 16.07.2018, Ora 16:00, pranë Shërbimit  Përmbarimor “ASTREA” shpk, “Rr.”Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

Cel.0696334695, email: [email protected]

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Pas