Galeri

Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”: Njoftim për shitje me ankand


               Publikuar në : 15:58 - 29/10/18 |
mapo.al

SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 1 PËR:


– TRUALL 205 m² (Truall i lire pa ndertim), sipas plan pjestimit per pjesen A te prones, Zona Kadastrale: 8230, Numri i Pasurisë: 6/415, Vol. 17, Faqe 144, Indeks i Hartes TR-V-2, me Vendodhje Rr. “Bedri Cullhaj”, Tirane.

Çmimi me të cilin fillon ankandi është 2,675,716.48 (dy milion e gjashteqind e shtatedhjete e pese mije e shtateqind e gjashtembedhjete pike dyzet e tete) Leke ose (21,337.44 Euro).

Ankandi do të zhvillohet më datë 13.11.2018, Ora 16:00, pranë Shërbimit Përmbarimor “ASTREA” shpk, “Rr.”Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni: cel.069 63 34 695, email: [email protected]CLOSE
CLOSE
Pas