Galeri

Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”: Njoftim për shitje me ankand

SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 1 PËR:

– Lloji i pronës KULLOTE me  sipërfaqe 1000 m², Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kavaje, Zona Kadastrale: 2099, Numri i Pasurisë: 8/46, Vol. 13, Faqe 111, me Vendodhje Vendndodhja: Karpen, Kavaje.Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 12,000 (dymbedhjete mije) EURO ose 1,512,000 (nje milion e peseqind e dymbedhjete mije) LEKE.

Ankandi do të zhvillohet më datë 23.10.2018, Ora 16:00, pranë Shërbimit Përmbarimor “ASTREA” shpk, “Rr.”Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

cel: 069 63 34 695

email: [email protected]

PasPara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *CLOSE
CLOSE
Pas