Renditja e Shanghait për universitetet e botës

Universitetet lider në botë besojnë se renditjet ndihmojnë në ruajtjen dhe ndërtimin e institucionit dhe në reputacionin e tij. Shumë studentë në botë përdorin rankimin e universiteteve për të marrë një tablo më të qartë rreth tyre siç mund të jetë akreditimi, financimi, rekrutimi i pedagogëve etj. Ekzistojnë tri sisteme serioze në botë të rankimit … Continue reading Renditja e Shanghait për universitetet e botës