Kryesore

Procedurat e reja për të udhëtuar në zonën Shengen


               Publikuar në : 18:18 - 10/09/18 |
mapo.al

Pak ditë më parë, Këshilli Evropian miratoi një rregullore që krijon një sistem evropian të informimit dhe autorizimit të udhëtimit (ETIAS).


ETIAS është një mjet i rëndësishëm për të forcuar kontrollin e kufirit të jashtëm të BE dhe mbrojtjen e qytetarëve evropianë. Kjo do të lejojë identifikimin e atyre që mund të paraqesin kërcënim për sigurinë para se të arrijnë në Bashkimin Evropian, duke u mohuar autorizimin për të udhëtuar.

ETIAS do të lejojë kontrolle paraprake dhe, nëse është e nevojshme, mohon autorizimin e udhëtimit për shtetasit e vendeve të treta që kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza në zonën Shengen.

Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e sigurisë së brendshme, parandalimin e imigracionit të paligjshëm, mbrojtjen e shëndetit publik dhe reduktimin e vonesave në kufij duke identifikuar personat që mund të paraqesin rrezik në njërën nga këto zona para se të arrijnë në kufijtë e jashtëm.

Funksionimi i sistemit

Sistemi do të zbatohet për shtetasit e vendeve të treta që janë të përjashtuar nga regjimi i vizave. Ata do të duhet të marrin një autorizim udhëtimi para se të nisin rrugëtimin e tyre nëpërmjet një aplikacioni online. Për çdo aplikim, aplikantit do t’i kërkohet të paguaj një tarifë për autorizimin e udhëtimit prej 7 eurosh.

Informacioni i paraqitur në çdo aplikim do të përpunohet automatikisht në BE dhe bazën përkatëse të të dhënave të Interpol për të përcaktuar nëse ka arsye për të refuzuar një autorizim të tillë. Nëse identifikohen me sukses ose elementet që kërkojnë analiza të mëtejshme, autorizimi i udhëtimit do të lëshohet automatikisht dhe shpejt. Kjo praktikë do të jetë për shumicën e aplikimeve.

Nëse ka një paqartësi apo një element që kërkon analizë, aplikacioni do të trajtohet me dorë nga autoritetet kompetente. Në këtë rast, njësia qendrore ETIAS së pari do të kontrollojë të dhënat e regjistruara. Në rast se ka dyshime, atëherë materiali do të përpunohet manualisht nga njësia kombëtare e ETIAS-it e shtetit anëtar përgjegjës.

Lëshimi ose refuzimi i një kërkese do të bëhet jo më vonë se 96 orë pas paraqitjes së kërkesës ose, nëse kërkohet informacion shtesë, 96 orë pas marrjes së këtij informacioni.

Linja ajrore dhe ato detare do të duhet të kontrollojnë nëse shtetasit e vendeve të treta që i nënshtrohen këtyre rregullave janë në zotërim të një autorizimi të vlefshëm udhëtimi.

Autorizimi i udhëtimit nuk do të sigurojë një të drejtë automatike të hyrjes ose qëndrimit; është roja e kufirit që do të marrë vendimin përfundimtar.

Një autorizim udhëtimi do të jetë i vlefshëm për tre vjet ose deri në fund të vlefshmërisë së dokumentit të udhëtimit të regjistruar gjatë aplikimit.

Hapat e ardhshëm

Këshilli dhe Parlamenti Evropian tani duhet të nënshkruajnë rregulloren e miratuar. Teksti i nënshkruar do të publikohet në Gazetën Zyrtare të BE dhe do të hyjë në fuqi 20 ditë më vonë. eu-LISA, pritet të fillojë ndërtimin e sistemit të ri, i cili duhet të funksionojë deri në vitin 2021.


Etiketa: , ,

CLOSE
CLOSE
Pas