Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim për Liçensim

Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 15:43 - 08/05/18 |
mapo.al

Në zbatim të nenit 40, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”,  të nenit 18 të “Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave” të ERE-s, të nenit 10 të “Rregullores për Procedurat e Liçensimit Modifikimit, Transferimit të Plote/ të Pjesshëm dhe Rinovimit te Liçensave”,  bëjmë me dije te gjithë personat, institucionet ose shoqëritë e interesuara se: shoqëria “Wind Power Albania” sh.p.k., ka aplikuar në Entin Rregullator të Energjisë për liçencë, në aktivitetin e furnizimit me energji  elektrike.


 Me vendimin  nr.91, datë 20.04.2018, Bordi  i ERE-s, ka filluar procedurat  e liçencimit të këtij subjekti në aktivitetin e furnizimit me  energji  elektrike.Të interesuarit lidhur me këtë kërkesë, mund të paraqisin objeksionet e tyre, brenda 20 ditëve nga data e marrjes së vendimit, pranë zyrave të ERE-s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri” Rr. Viktor Eftimiu 1023, Tiranë.                                                                  


                                                                                     KRYETARI

                                                                                     Petrit AHMETI

 

 CLOSE
CLOSE
Pas