Energjetika, përfitimet nga mundësia e reduktimit të TVSH-së

Zbatimi i shkallës së reduktuar të TVSH-së kërkon një dallim të qartë midis produkteve që vijnë nga energjia 100% e … Continue reading Energjetika, përfitimet nga mundësia e reduktimit të TVSH-së