Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi të tretë

Postuar më: 05 December 2017 09:58

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi

-Me datë 04.01.2018  (të enjten) Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k do të zhvillojë ankandin e tretë për shitjen e një pasurie të paluajtshme.

Pasuria është: Apartament në zonën kadastrale  nr. 2646, me nr. pasurie 7/182+1-1, me sip. 37.80 m²,  në Memaliaj, në pronësi të debitorit Anastasa Fillo Qëndri.

Çmimi me të cilin fillon ankandi është 101 304  lekë (njëqind e një mijë e treqind e katër).

Për çdo paqartësi  mund të kontaktoni në:

Tel. 069 20 99 533 si dhe në e-mail: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *