Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Postuar më: 07 November 2017 11:41

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand :

Pasurinë e emërtuar   “Apartament” me numër pasurie 13/36+2-26, vol. 2, faqe 94, zk. 2908, me sip.   37.80 m2,  pasuri e ndodhur në lagjen Xhami, Peqin.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Peqin, në pronësi të Dionis dhe Enkeleda Haxhiu.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej 609,639 (gjashtëqind e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë) lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e mërkurë më dt. 22.11.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, pall. “F.Turku“, kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: [email protected] . Cel: 068 20 99 479.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *