Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi të dytë

Postuar më: 06 November 2017 10:23

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi

-Me datë 01.12.2017  (të premten) Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dytë për shitjen e një pasurie të paluajtshme.

Pasuria është: Apartament në zonën kadastrale  nr. 2646, me nr. pasurie 7/182+1-1, me sip. 37.80 m²,  në Memaliaj, në pronësi të debitorit Anastasa Fillo Qëndri.

Çmimi me të cilin fillon ankandi është 112 560  lekë (njëqind e dymbëdhjetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë).

Për çdo paqartësi  mund të kontaktoni në:

Tel. 069 20 99 533 si dhe në e-mail: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *