Ballina Galeri Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e II-të

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e II-të


Njoftim për shitje me ankand 

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II-të, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,


  • Prona me Nr. pasurie 39/180-ND-11, vol. 57, Fq.182, zona kadastrale 8518, njësi kat përdhe, me sipërfaqe 2,978.59 m ², regjistruar në ZVRPP Durrës;

Çmimi i ankandit të dytë është EUR 1,667,040 (një milion e gjshtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyzet euro).

Ankandi zhvillohet në datë 23/11/2017, ora 16.00 në adresën: Rruga “Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –të, Tiranë.

Kontakt: cel. 068 40 00 061, ose në adresën e email:  [email protected]    

 

 SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here