Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shitje me ankandin e parë

Postuar më: 16 October 2017 12:38

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi

-Me datë 30.10.2017 (të hënën ) Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për shitjen e një pasurie të paluajtshme.

Pasuria eshte: “Apartament” në zonën kadastrale  nr. 2646 me nr. pasurie 7/182+1-1, me sip. 37.80 m², në Memaliaj, në pronësi të debitorit Anastasa Fillo Qëndri.

Çmimi me të cilin fillon ankandi është  160 800 lekë (njëqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind ).

Për çdo paqartësi  mund të kontaktoni në:

Tel. 069 20 99 533 si dhe në e-mail: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *