Ballina Galeri Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi


Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k.: Njoftim për shpallje ankandi

-Me datë 18.09.2017 (të hënën) Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për shitjen e një pasurie të paluajtshme.


Pasuria e paluajtshme ndodhet në zonën kadastrale 1066, nr. pasurie 1101/1, vol. 21, fq. 64, fshati Babrru, Tiranë, kati i parë në nivelin e rrugës,  me sipërfaqe 219.8 m², në pronësi të debitorit Gëzim Met  Neziri dhe Safije Haxhi Neziri. Prona ndodhet në vendin e quajtur Babrru, Tiranë .

Çmimi me të cilin fillon ankandi është  9 319 520 ( nëntë milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e njëzet) lekë.

Për çdo paqartësi  mund të kontaktoni në:

Tel. 069 20 99 533 si dhe në e-mail: [email protected]

 SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here