“LIQENI VII” sh.a: Njoftim për Mbledhje Asambleje

Postuar më: 16 September 2017 12:48

NJOFTIM 

         I DREJTORISË SË SHOQËRISË “LIQENI VII”sh.a, DURRËS 

 

Njoftohen të gjithë aksionerët e shoqërisë se, në selinë e shoqërisë me adresë Lagjia Nr.14, Rruga e Tiranës, Shkozet, Durrës (Ish UMB), me datë 09.10.2017 ora 11.00 organizohet mbledhja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e shoqërisë me këtë rend dite:  

1- Miratimi i shitjes se pjesshme të paketës së aksioneve të shoqërisë “LIQENI VII” sh.a në shoqërinë “Hydro Seta” shpk për blerës ose aksionerë të tjerë të interesuar.

2- Të ndryshme.

3- Miratimi dhe dhënia e të drejtës Drejtorit Ekzekutiv të shoqërisë për të nënshkruar çdo dokument lidhur me dokumentacionin e nevojshëm dhe për të firmosur për gjithçka  për pikat sipas rendit të ditës.

Të interesuarit mund të komunikojnë pranë zyrave të shoqërisë nga ora 08-14.00 çdo ditë  në adresën e shoqërisë për çdo ofertë apo kërkesë.

  V.O: Gjithë dokumentacioni i nevojshëm për zhvillimin e procedurave të ankandit dhe të mbledhjes është i depozituar në selinë e shoqërisë me të njëjtën Adresë dhe disponibël për cilindo aksioner apo  të interesuar .

DREJTORIA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *