Ballina Galeri Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e III-të

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk: Njoftim për shitje me ankandin e III-të


Njoftim për shitje me ankand 

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,


Truall me numër pasurie 8/50, Vol.21, Fq.17, Zona Kadastrale 8571, me sipërfaqe 1.460 m², me vendndodhje në Lagjen “Kadri Qystri”, Lushnje.

Çmimi i ankandit të parë është ALL 2,217,600  (dy milion e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind lekë).

Ankandi zhvillohet në dt. 14/08/2017, ora 16.00 në adresën: Rruga “Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –të, Tiranë.

Kontakt: cel. 068 40 00 061, ose në adresën e email:  [email protected]

 

 SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here