Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare: Shpallje për konkurrim për vende të lira pune

Postuar më: 31 July 2017 11:58

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare shpall për konkurrim vendet e lira të punës:

  • Specialist në Sektorin e Mbikëqyrjes së Fondeve të Investimit dhe Tregut të Titujve në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Fondeve të Pensionit, të Investimit dhe Tregut  të Titujve.
  • Specialist në Sektorin e Mbrojtjes Konsumatore dhe Investitorëve në Drejtorinë e Zbatueshmërisë.

Për t’u njohur me kërkesat e përgjithshme dhe ato specifike të vendeve të punës për çdo pozicion, drejtohuni në adresën www.amf.gov.al  duke klikuar në rubrikën: AMF/përshkrim i shkurtër/ mundësi karriere.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *