Për këta njerëz koha nuk ka ecur kurrë

Postuar më: 18 April 2017 19:12

Koha ecën aq shpejtë sa që askush nuk mund t’a ndalojë, por për disa fise kjo ka mbetur e njëjtë.

Shumë fise që do t’i shihni në foto kanë mbetur të njejtë dhe ata ende i mbajn ritet e tyre prej mijëra vitesh.

Ata shpesh konsideriohen edhe si njerëz që nuk i takojnë kësaj bote dhe kësaj kohe.

Fotot e mëposhtme janë bërë nga Terri Gold nëpër shumë vende të botës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *