Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand 3

Postuar më: 23 March 2017 15:57

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:

Pasurinë e llojit  “Shtëpi banimi” me nr. pasurie 10/183, zk. 8551,  me sip. trualli 191 m2, nga kjo sip. ndërtimi 137 m2, pasuri e ndodhur në lagjen nr. 1, Kavajë.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Kavajë, në pronësi të shtetasit Mustafa Lama.

Ankandi dotë fillojë me çmimin fillestar prej  2,343,600  (dy milion e treqind e dyzet e tremijë e gjashtëqind)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 07.04.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku,  Lagja “5 Maj”, rruga “28 Nëntori“, pall. “F.Turku“, kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: [email protected] Cel. 068 20 99 479.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *