Ballina Aktualitet Mapo- Edu Sigurimi i cilësisë, kryefjala e IAL-ve të sektorit privat në vend

Sigurimi i cilësisë, kryefjala e IAL-ve të sektorit privat në vend


Projekti QAinAL, një projekt i bashkëfinancuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Europian, organizoi në UET një trajnim të stafit dhe studentëve. Gjuraj: Institucionet e arsimit të lartë privat punojnë me EU partners për të përmirësuar mekanizmat e sigurimit të cilësisë së mësimdhënies, kërkimit dhe proceseve akademike

 Në kuadër të projektit QAinAL u zhvillua javën që shkoi në UET trajnimi 3-ditor me target stafin menaxherial, akademik, administrativ dhe studentët. Ky trajnim shërben për të forcuar mekanizmat e sigurimit të brendshëm të cilësisë, nëpërmjet ndarjes së eksperiencave më të mira të partnerëve dhe identifikimi i mundësive për përmirësime të mëtejshme. “Universitetet private përveçse janë përfshirë në procesin e akreditimit institucional me agjencinë britanike, ku siç dihet UET dhe Marlin Barleti dolën shkëlqyer, përsëri janë shumë aktivë në trajnime apo për çështje të sigurimit të cilësisë. Kjo në fakt është pika fokale dhe te ligji i ri i arsimit të lartë”. Kështu u shpreh Rektori i UET-it, prof. dr. Tonin Gjuraj gjatë fjalës së tij përshëndetëse gjatë trajnimit të zhvilluar në UET në kuadër të projektit QAinAL: “Ngritja e kapaciteteve për sigurimin e cilësisë në institucionet private të Arsimit të Lartë në Shqipëri”.


Sipas Gjurajt, me anë të këtij trajnimi 3-ditor ku përfshihet stafi akademik, menaxherial dhe studentët, institucionet e arsimit të lartë privat punojnë me EU partners për të përmirësuar mekanizmat e sigurimit të cilësisë së mësimdhënies, kërkimit dhe proceseve akademike. “QAinAL ka vlerë për UET sikurse edhe për IAL-të e tjera të përfshira, pasi ky projekt ka për qëllim përmirësimin e mëtejshëm të proceseve të vlerësimit të cilësisë, mekanizmave që sigurojnë menaxhimin efektiv, si dhe të përforcojë mësimdhënien dhe mësimnxënien në institucionet private të edukimit të lartë në Shqipëri. Projekti ka pasur një rrjedhë normale me një sërë aktivitetesh ku vlen të përmenden ato që lidhen me shkëmbimin e përvojave mes IAL-ve shqiptare dhe atyre europiane si vizitat studimore dhe trajnimet në Salzburg dhe Bukuresht. Viti i dytë i projektit fillon me këtë trajnim në Tiranë, që UET ka kënaqësinë të mirëpresë dhe organizojë. Trajnimi edhe pse vetëm 3-ditor, ka një program të ngjeshur që synon të ofrojë shkëmbim përvojash për praktika të mira të sigurimit të cilësisë të targetuara për studentë, akademikë dhe staf menaxherial dhe administrativ. UET-i do të vazhdojë të mbështesë projektin deri në përfundim të tij dhe garanton qëndrueshmërinë e tij përmes strukturave dhe procedurave tashmë të ngritura dhe të konsoliduara të sigurimit të brendshëm të cilësisë” – theksoi Gjuraj.

Çfarë është projekti QAinAL

Projekti QAinAL, një projekt i bashkëfinancuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Europian, është i fokusuar në mbështetjen strategjike për fuqizimin e strukturave të sigurimit të brendshëm të cilësisë në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri. I drejtuar nga Universiteti i Salzburgut, Paris Lodron, projekti bën bashkë institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri, si Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti Epoka, Marin Barleti, Universiteti i New York dhe Polis, sikurse dhe partnerë të tjerë si Universiteti i Genoas, ai i Bukureshtit dhe WUS Kosova.

Pedagogu i UET-it, Fatri Morina, drejtues i KSBC dhe pjesëmarrës në projekt, thekson se trajnimi shërben për të forcuar mekanizmat e sigurimit të brendshëm të cilësisë, nëpërmjet ndarjes së eksperiencave më të mira të partnerëve dhe identifikimi i mundësive për përmirësime të mëtejshme. “Me një fokus të veçantë në zhvillimin dhe implementimin e instrumenteve për vlerësimin e kërkimit shkencor, vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm, lidhjen e zhvillimit të kurrikulës me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare, rolin dhe përfshirjen e stafit akademik, administrative dhe të studentëve në sigurimin e brendshëm të cilësisë, trajnimi ofron ekspertizën e nevojshme në funksion të përmbushjes së qëllimit të tij kryesor”, -thotë Morina.SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here