Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Postuar më: 12 January 2017 15:04

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:

Pasurinë e llojit  “Njësi” me nr. pasurie 4/857-N7, vol 38, faqe 39, zk 8561, me sip. 52.50 m2, pasuri e ndodhur në  rrugen “1 Maj”, pall 4/857, kati I, Korçë.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Korçë, në pronësi të shtetasit Thoma Andoni.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej  3,200,000  (tre million e dyqind mijë)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më dt. 27.01.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor  Kastriot Kurmaku, Rruga “28 Nëntori“, pall “F.Turku” kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: kastriotkurmaku@yahoo.com. Cel: 068 20 99 479.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *