Zyra Përmbarimore Kurmaku: Shpallje për shitje në ankand

Postuar më: 11 January 2017 14:47

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë:

-Pasurinë e llojit  “Ndërtesë” me nr. pasurie 14/247, vol. 16, faqe 153, z.k. 8522, me sip. 84.49 m2, pasuri e ndodhur në lagjen Shinkoll, Elbasan.

Pasuria është e  regjistruar pranë ZVRPP Elbasan, në pronësi të shtetasit Fadil Demaj.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej j  7,200,000  (shtatë milion e dyqind mijë)  lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e enjte më dt. 26.01.2017, ora 16.oo,  pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku, Rruga “28 Nëntori“, pall. “F.Turku“, kati 2, pranë Gjykatës Elbasan.

E-mail: kastriotkurmaku@yahoo.com. Cel. 068 20 99 479.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *