Ballina Aktualitet Nga 1 janari taksimi i gazit 8 lekë/litër. Doganat-bizneseve: Paguani detyrimet e...

Nga 1 janari taksimi i gazit 8 lekë/litër. Doganat-bizneseve: Paguani detyrimet e akcizës


gazii

Me hyrjen në fuqi disa ndryshimeve dhe shtesave në ligjin “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, nga data 1 janar 2017, është parashikuar taksimi me 8 lekë/litër i produktit gaz i naftës dhe hidrokarbure të tjera gazoike për përdorim si lëndë djegëse për motor automjetesh.


Lidhur me këtë ndryshim ligjor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave informon subjektet e tregtimit me pakicë të këtij produkti se duke filluar nga 1 janari 2017 asnjë subjekt nuk do të lejohet të kryejë blerje të këtij produkti pa paguar më parë detyrimet e akcizës.

Ndërsa subjektet e tregtimit me shumicë të tij nuk do të lejohen të shesin produkt pa paguar më parë detyrimet e akcizës. Me qëllim shitjen me detyrime akcize të paguara për produktin që kanë gjendje në magazinat e tyre në datë 1 Janar 2017, shitësit me shumicë detyrimisht duhet të marrin statusin e Depozituesit të Miratuar, procedurë kjo që nis në Degën Doganore territorialisht kompetente.

Gjithashtu, ftohen të gjithë subjektet, si ato të tregtimit me shumicë (sh.a) edhe ato të tregtimit me pakicë të këtij produkti, që brenda datës 9 janar 2017 të depozitojnë stokun e produktit, në mbyllje të datës 31.12.2016 dhe të depozitojnë këtë dokument pranë Degëve Doganore, sipas kompetencës territoriale.

Në vijim, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bën të ditur se në rast se evidentohen subjekte tregtuese të këtij produkti, të cilët nuk kanë depozituar stokun në mbyllje të datës 31.12.2016, aktiviteti i tyre do të bllokohet deri në përmbushjen e kushtëzimeve ligjore.

Edhe në rast të evidentimit të subjekteve të tregtimit me pakicë të këtij produkti, të cilët pas datës 1 Janar 2017 kryejnë blerje dhe shitje të tij pa paguar detyrimet e akcizës, sërish aktiviteti i tyre do të bllokohet, përmes Procesverbaleve të Bllokimit dhe Plumbosjes.

Subjektet e bllokuara do të monitorohen në vijimësi nga Degët Doganore mbikëqyrëse, sipas ligjit 61/2012“Për akcizat në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar”. Masa e bllokimit do të qëndrojë në fuqi deri në plotësimin e kushtëzimeve ligjore nga ana e subjekteve të bllokuara. Me plotësimin e kushtëzimeve ligjore, autoritetet doganore në mënyrë të menjëhershme do të marrin masa për zhbllokimin e aktivitetit të tyre.

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave u bën thirrje subjekteve që në rast të bllokimit të aktivitetit të tregojnë kujdes maksimal ndaj elementëve të sigurisë që vendosin autoritetet doganore, si p.sh. plumbçet. Nëse do të konstatohen dëmtime të plumbçeve përgjatë periudhës së bllokimit, ndaj subjekteve do të veprohet sipas legjislacionit të Akcizës dhe Kodit Penal.

Shënim: Ky ligj është publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 250 të datës 27 dhjetor 2016 dhe hyn në fuqi në datë 1 Janar 2017.

 SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here