Ballina Kryesore Ligji i ri i Sigurimeve, shtohen kategoritë që përfitojnë

Ligji i ri i Sigurimeve, shtohen kategoritë që përfitojnë


Ligji i ri i Sigurimeve Shëndetësore do të ketë një mbulim më të madh të popullatës me shërbime. Në të janë parashikuar që të shtohen edhe downloadkategoritë përfituese që do të mbulohen nga shteti. Drejtoresha e ISKSH-së, Elvana Hana, ka bërë të ditura disa nga detajet e ligjit të ri “Për sigurimet shëndetësore”, që do të hyjë në fuqi në muajin mars. “Ligji i ri i Sigurimeve Shëndetësore, një ligj i punuar nën asistencën e Bankës Botërore dhe partnerëve tanë ndërkombëtarë, sanksionon mbulimin universal të popullatës, duke specifikuar të gjitha kategoritë në nevojë që mbulohen nga shteti. Mbulimi universal është në bazë të skemës së sigurimeve sot në Shqipëri. Universalizmi konstituohet duke shtuar shërbime shëndetësore dhe duke mbuluar të gjithë popullatën në nevojë, sikurse janë pensionistët, veteranët, të papunët etj., kategori që mbulohen sot 100% nga skema jonë e sigurimeve. Ky parim, sanksionohet më qartë në Ligjin e ri të Sigurimeve Shëndetësore përmes paketave të mirëpërcaktuara të shërbimeve për të gjitha kategoritë në nevojë”, – tha drejtoresha e ISKSH-së. Ajo bëri të ditur se do të ketë edhe një ligj të posaçëm për gratë shtëpiake. “Sot gratë shtëpiake mund të përfitojnë si kategori ‘të papuna’, por për këtë duhet të marrin vërtetimin në zyrat e punës dhe më pas pajisen me libreza të posaçme në degët tona në çdo rreth, për periudhën e papunësisë. Të gjithë të papunët, burra dhe gra, mund të përfitojnë shërbimet shëndetësore kur pajisen me vërtetimin e papunësisë. Megjithatë, ne kemi pasur dhe ankesa nga pacientë për procedura burokratike në marrjen e vërtetimit në zyrat e punës dhe për ta zgjidhur sa më mirë në mënyrë që popullata përfituese të rritet (edhe për kategorinë e grave shtëpiake). Ligji i ri i Sigurimeve Shëndetësore parashikon rregullimin e posaçëm të kësaj kategorie, apo kategorive të reja, me ligj të veçantë”, – shpjegoi Hana.

Drejtoresha e ISKSH-së sqaroi se barra e kontributeve nuk do të pësojë asnjë ndryshim me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri të Sigurimeve Shëndetësore: “Norma e kontributit ka mbetur e pandryshuar, është 3.4% dhe vijon të jetë kështu edhe në ligjin e ri, ku gjysma paguhet nga punëdhënësi dhe gjysma nga punëmarrësi. Ne i qëndrojmë skemës kontributive, e cila është një skemë funksionale në vendet e Bashkimit Europian, pasi dihet saktësisht financimi që shkon për shëndetësinë. Megjithatë, duhet theksuar se të gjitha kategoritë në nevojë, mbulohen nga qeveria, e cila paguan 76% të fondeve totale dhe vetëm 24% vijnë nga kontributet në buxhetin e ISKSH-së”. Drejtoresha e ISKSH-së foli edhe për përfituesit nga lista e barnave me rimbursim. Sipas saj, skema është zgjeruar vit pas viti jo vetëm me barna të reja, por edhe me rritjen e popullatës përfituese. Kështu, që nga viti 2005 deri më sot janë shtuar 159 barna të reja dhe 413 alternativa barnash, duke e çuar listën e barnave të rimbursueshme në 426 barna dhe 1135 alternativa barnash. “Lista e barnave është rritur në mënyrë cilësore, duke rimbursuar edhe barna mjaft të shtrenjta, siç është rasti i pacientëve që vuajnë nga leucemia, kosto mujore e trajtimit të një pacienti të vetëm shkon në 382 000 lekë të reja në muaj. Apo një shembull tjetër është trajtimi i formave të anemisë nga insuficienca renale kronike, që sot kryhet për 600 pacientë që bëjnë dializë, nga 50 pacientë që trajtoheshin në vitin 2005. Kosto e çdo pacienti vetëm për barnat që rimbursojmë shkon në 74 000 lekë të reja në muaj”, – tha Hana. Kategoritë që përfitojnë më shumë nga rimbursimi i barnave janë ajo e pensionistëve dhe veteranëve, të cilët mbulohen 100%. Bëhet fjalë për mbi 250 mijë persona, që trajtohen çdo muaj me barna që kurojnë sëmundjet e zemrës, tensionit, diabetit etj., për të cilët shkojnë 80% e fondeve të rimbursimit, ose 6.4 miliardë lekë në vit.


 

Paketa e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm

1. Sigurimi i detyrueshëm duhet të financojë paketat e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm që përmbajnë:

a)Vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor publik dhe në spitalet publike.

b)Vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në dhënës privatë të kujdesit parësor dhe spitale private në atë masë për të cilën është rënë dakord me Fondin.

c)Barnat, produkte dhe trajtime mjekësore nga dhënës të kontraktuar shërbimesh shëndetësore.

Personat e siguruar

1. Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor dhe pagesa e kontributeve përkatëse janë të detyrueshme për të gjithë personat ekonomikisht aktivë, me banim të përhershëm në Shqipëri, si:

a)Të punësuarit

b)Personat e vetëpunësuar

c)Punonjësit e papaguar të familjes

d)Persona të tjerë ekonomikisht aktivë.

2. Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor mbulon gjithashtu kategoritë e mëposhtme të personave ekonomikisht joaktive, pagesa e kontributeve për të cilët financohet nga buxheti i shtetit ose burime të tjera të përcaktuara me ligj.

a)Personat që përfitojnë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore

b)Personat që përfitojnë ndihmë ekonomike ose pagesën për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin përkatës

c)Personat e regjistruar si të papunë-punëkërkues në Shërbimin Kombëtar të Punësimit

d)Shtetasit e huaj azilkërkues në Republikën e Shqipërisë

e)Fëmijët nën moshën 18 vjeç

f)Nxënësit e studentët nën moshën 25 vjeç, me kusht që të mos kenë të ardhura nga aktivitet ekonomik

g)Kategori personash që përcaktohen me ligje të veçantë

 SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here